Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của trễ truyền thông trong hệ thống điều khiển phân tán ( DCS) để nâng cao chất lượng điều khiển
Authors: Phạm Quang Đăng
Advisor: Bùi Quốc Khánh
Nguyễn Văn Khang
Keywords: Điều khiển phân tán; Trễ truyền thông
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về điều khiển phân tán dùng mạng truyền thông số. Mạng truyền thông trong hệ điều khiển phân tán. Nghiên cứu đặc tính và ảnh hưởng của trễ truyền thông. Khắc phục ảnh hưởng trễ truyền thông trong hệ điều khiển phân tán.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15940
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223154.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223154-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.