Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng biến tần kiểu ma trận
Authors: Trần Trọng Minh
Advisor: Bùi Quốc Khánh
Keywords: Biến tần; Ma trận
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về biến tần của ma trận. Vấn đề chuyển mạch trong ma trận khoá hai chiều. Các phương pháp biến điệu trong biến tần ma trận và vector không gian trực tiếp. Xây dựng hệ thống điều khiển cho biến tần. Một số vấn đề liên quan đến ứng dụng thực tế cua MC.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Tự động hoá xí nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15941
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223158.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.