Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ truyền động khớp mềm
Authors: Bùi Chính Minh
Advisor: Nguyễn Công Hiền
Nguyễn Văn Liễn
Võ Việt Sơn
Keywords: Hệ điều khiển; Truyền động khớp mềm
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Hệ truyền động khớp mềm trong công nghiệp, điều khiển với bộ điều khiển truyền thống. Tổng hợp truyền động khớp mềm bằng điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính. Phát triển lý thuyết tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến thích nghi bền vững truyền động khớp mềm. Xây dựng mô hình thực nghiệm.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Tự động hoá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15946
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223164.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.