Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp đốt than
Authors: Vương Toàn Tân
Advisor: Nguyễn Sĩ Mão
Keywords: Lò than; Công nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về công nghệ lò hơi lớp sôi. Các vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế lò hơi lớp sôi. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp đốt than.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15949
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253256.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 13,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253256-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 107,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.