Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp mô phỏng trạng thái ứng su
Authors: Nguyễn Duy Quân
Advisor: Nguyễn Thị Phương Mai
Keywords: Chi tiết máy; Ma sát
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn. Xây dựng phương pháp mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN trên chi tiết máy. Tính toán lực cắt - ứng suất trên mũi khoan. Tính toán mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN. Kết quả mô phỏng
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15964
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254270.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254270-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 99,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.