Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bơm hướng trục chìm dùng cho điều kiện cột nước thấp ở Đồng bàng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Phương Đông
Advisor: Phạm Văn Thu
Keywords: Bơm hướng trục; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề tổng quan. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Trình bày đánh giá và kết luận các kết quả. Kết luận, kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15965
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255816.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255816-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 135,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.