Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu góp phần xây dựng quy trình chiết xuất hỗn hợp Saponin, Flavonoid (Sf) từ khô dầu hạt Camellia SP (Theaceae)
Authors: Nguyễn Quang Khánh
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Keywords: Camellia; Saponin; Chiết xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý thuyết Camellia SP( theaceae) và nguồn nguyên liệu, khái niệm về hợp chất Flavonoid, hợp chất Saponin, chiết xuất. Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15979
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208390.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208390-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 73,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.