Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát tác dụng và lựa chọn phụ liệu sản xuất thuốc lá điếu làm giảm hàm lượng tar và nicotin trong khói thuốc lá điếu cao cấp của tổng công ty thuốc lá Việt Nam
Authors: Đào Anh Tuyên
Advisor: Nguyễn Duy Thịnh
Keywords: Thuốc lá; Sản xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tình hình sản xuất thuốc lá trên thế giới và ở Việt Nam, xu hướng phát triển, phụ liệu chính trong sản xuất thuốc lá điếu. Mục tiêu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kết quả khảo sát.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15982
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208393.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208393-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 31,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.