Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động học và cân bằng của robot hai chân
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Phạm Văn Đồng
Keywords: Robot
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về robot hai chân. Điểm triệt tiêu momemt. Khảo sát động học của robot hai chân dạng phẳng. Sử dụng ma trận Jacobi của ZMP điều chỉnh cân bằng
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15995
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208410.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208410-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 57,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.