Ts-Điện tử viễn thông (79)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 79

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier. (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Văn Giáp;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2006)

 • Giới thiệu về VPN IPSEC, chất lượng dịch vụ và nghiên cứu thiết kế mô hình QoS cho VPN IPSEC.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quân;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2006)

 • Giới thiệu VoIP, các chuẩn, giao thức trong VoIP, kỹ thuật nén tín hiệu thoại, chất lượng dịch vụ và giới thiệu một số thiết bị đo kiểm VoIP.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Minh Trí;  Advisor : Phạm Minh Hà (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về điều khiển lưu lượng và mạng MPLS, kỹ thuật điều khiển lưu lượng, chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS và mô phỏng so sánh của MPLS TE và định tuyến IGP.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Đức;  Advisor : Phạm Minh Việt (2006)

 • Giới thiệu về mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềm; Đặc điểm và kiến trúc mạng NGN; Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng NGN. Liên kết giữa mạng báo hiệu số 7 và mạng NGN;Mô hình giao tiếp ứng dụng và phát triển phần mềm và giới thiệu giải pháp surpass của siemens và tình hình triển khai mạng NGN ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Tùng Hiệp;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết và bảo mật trong mạng WIMAX, kết nối WIMAX với mạng di động và ứng dụng WIMAX tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đắc Thắng;  Advisor : Trần Văn Cúc (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng NGN, mạng lõi đa dịch vụ tốc độ cao. Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS phương thức chuyển tiếp gói tin tốc độ cao, đảm bảo QoS

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Trung Dung;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về WDM, IP over WDM, điều khiển mạng IP/WDM, điều khiển lưu lượng IP/WDM

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2006)

 • Giới thiệu cơ sở vật lý của sóng siêu âm, các loại siêu âm chẩn đoán và ứng dụng trong y tế, siêu âm 3D.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2006)

 • Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Thủy;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các khái niệm về kỹ thuật xử lý tín hiệu nhiều nhịp và băng lọc số cũng như ứng dụng của nó trong các hệ thống thông tin hiện đại như: xử lý tiếng nói, xử lý hình ảnh, kỹ thuật audio số.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Ngọc Thông;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2006)

 • Trình bày công nghệ chuyển mạch MPLS, Các vấn đề kỹ thuật trong MPLS và ứng dụng của nó.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Như Thông;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

 • Nghiên cứu mạng đô thị thế hệ kế tiếp, các nguyên tắc tổ chức, triển khai mạng và các dịch vụ. Phân tích các công nghệ hiện đại ứng dụng cho mạng đô thị, các vấn đề liên quan đến chất lượng trong các mạng viễn thông, xem xét tiêu chí năng lực mạng. Triển khai mạng đô thị thế hệ kế tiếp cho UBND TP Hà Nội nhằm cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông mới, băng thông rộng với ...