Ts-Điện tử viễn thông (60)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier. (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Lê Tuấn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Khánh;  Advisor : Đặng Văn Chuyết; Phan Xuân Minh (2011)

 • Nghiên cứu chế tạo một bồ điều khiển thông minh trên nền kỹ thuật số có khả năng làm việc độc lập cũng như trong một mạng truyền thông công nghiệp, phù hợp với đa dạng đối tượng công nghiệp, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Vũ Sơn (2010)

 • Đánh giá hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở y tế tại việt nam và qui trình chụp x quang vú. Đánh giá liều tuyến trung bình của một số thiết bị chụp xquang vú tại Việt nam và đánh giá các thông số tác động tới liều bệnh nhân và chất lượng ảnh. Xây dựng chương trình kiểm chuẩn thiết bị xquang chụp vú. Xây dựng công cụ hỗ trợ chẩn đoán x quang vú trên máy tính.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Trường;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung; Nguyễn Phương (2009)

 • Nghiên cứu về mã hoá dải con. Mã hoá dải con đa phân dải tuyệt đối và mã hoá dải con đa phân giải tuyetẹ đối 3 kênh SBC(642) và 4 kênh SBC(12642). Ứng dụng của SBC632 và SBC 12542 trong phát thanh số

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mùa;  Advisor : Thân Đức Hiền; Nguyễn Khắc Mẫn (2009)

 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo mẫu và các tính chatá của vật liệu sieê dẫn nhiệt độ cao BSCCO dưới dạng khối và màng mỏng. Ảnh hưởng cảu Pb, Li khi pha tạp vào chất sieê dẫn Bi-2223 được chế tạo bằng phương pháo sol-gel. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sieê dẫn Bi-2212 và Bi 2223 bằng phương pháp bốc bay laser xung (PLD) trên hai loại đế đơn tinh thể MgO và SrTiO3 nhằm nâng cao nhiệt độ chu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chử Đức Hoàng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2015)

 • Tổng quan về phân tích và xử lý tín hiệu điện tim loạn nhịp. Thu nhận tín hiệu điện tim. Phát triển giải thuật phân tách phức hợp QRS và khử khuynh hướng động tín hiệu động đa trị. Kết quả biến đổi và phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp bằng cải thiện phân tách phức hợp QRS và biến đổi MDFA. Xây dựng quy trình thu nhận và chuẩn hóa véc tơ dữ liệu RR của các bệnh nhân tại Vi...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh;  Advisor : Phạm Ngọc Nam; Nguyễn Văn Cường (2014)

 • Nêu lý thuyết về bảo mật, FPGA và hệ thống nhúng. Framework và giao thức cập nhật an toàn từ xa. Nâng cao hiệu năng và tính linh hoạt trong bảo mật bitstream của hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. Mô hình thử nghiệm hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Hào;  Advisor : Phạm Nguyễn Thanh Loan; Nguyễn Đức Minh (2019)

 • Tổng quan về mạch sạc pin Li-ion. Thiết kế và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng của mạch sạc pin Li-ion. Đề xuất giải pháp thiết kế mạch biến đổi DC-DC kiểu giảm áp cho mạch sạc hiệu năng cao.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quang Khánh;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu mạng ADHOC và thiết kế xuyên lớp. Đề xuất thuật toán định tuyến kết hợp với thuật toán cấp phát kênh động DSA, kết hợp với thuật toán tối ưu công suất phát và tốc độ truyền, kết hợp phương thức mã màng và thuật toán cấp phát kênh động DSA dựa trên nền tảng thiết kế xuyên lớp.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Kim Thoa;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2019)

 • Tổng quan về công nghệ Has và khảo sát các nghiên cứu liên quan. Cải thiện QoE trong Streaming thích ứng video dạng VBR qua Has sử dụng SDP. Giải pháp phân bổ băng thông và cải thiện QoE trong Streaming đồng thời nhiều video VBR qua Has. Ứng dụng tính năng Server push của HTTP để cải thiện QoE trong streaming video VBR/CBR qua Has