Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khắc Kiểm;  Advisor : Đào Ngọc Chiến; Nguyễn Vũ Thắng (2016)

  • Tổng quan về hệ thống anten mimo. Giải pháp sử dụng phần tử ký sinh trong thiết kế anten mimo băng thông siêu rộng. Giải pháp sử dụng cấu trúc mặt phẳng đế không hoàn hảo trong thiết kế anten mimo nhỏ gọn. Giải pháp sử dụng mạng cách ly đường truyền vi dải trong thiết kế anten mimo hai băng tần.

  • -


  • Authors : Hoàng Thị Phương Thảo;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2018)

  • Tổng quan về anten tái cấu hình. Anten tái cấu hình theo tần số sử dụng kỹ thuật thay đổi chiều dài phần tử bức xạ. Anten tái cấu hình theo tần số sử dụng kỹ thuật thay đổi mạng phối hợp trở kháng. Thiết kế anten tái cấu hình theo tần số bằng kỹ thuật thay đổi cấu trúc anten.