Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Chử Đức Hoàng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2015)

  • Tổng quan về phân tích và xử lý tín hiệu điện tim loạn nhịp. Thu nhận tín hiệu điện tim. Phát triển giải thuật phân tách phức hợp QRS và khử khuynh hướng động tín hiệu động đa trị. Kết quả biến đổi và phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp bằng cải thiện phân tách phức hợp QRS và biến đổi MDFA. Xây dựng quy trình thu nhận và chuẩn hóa véc tơ dữ liệu RR của các bệnh nhân tại Vi...