Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Trọng Lượng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2017)

  • Luận án nghiên cứu tín hiệu điện tim (được lấy từ cơ sở dữ liệu điện tim MIT-BIH gồm có tín hiệu điện tim có nhiễu, tín hiệu điện tim loạn nhịp và tín hiệu điện tim nhanh tâm thất). Trên cơ sở đó, hướng tới việc áp dụng xử lý cho tín hiệu điện tim đo trực tiếp từ cơ thể người và xây dựng một gói giải pháp liên hoàn cho việc truyền tín hiệu ECG bằng công nghệ không dây