Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Hoàng Thị Phương Thảo;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2018)

  • Tổng quan về anten tái cấu hình. Anten tái cấu hình theo tần số sử dụng kỹ thuật thay đổi chiều dài phần tử bức xạ. Anten tái cấu hình theo tần số sử dụng kỹ thuật thay đổi mạng phối hợp trở kháng. Thiết kế anten tái cấu hình theo tần số bằng kỹ thuật thay đổi cấu trúc anten.