Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Xuân Trường;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung; Nguyễn Phương (2009)

  • Nghiên cứu về mã hoá dải con. Mã hoá dải con đa phân dải tuyệt đối và mã hoá dải con đa phân giải tuyetẹ đối 3 kênh SBC(642) và 4 kênh SBC(12642). Ứng dụng của SBC632 và SBC 12542 trong phát thanh số