Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Huy;  Advisor : Lê Bá Dũng; Nguyễn Chấn Hùng (2014)

 • Luận án đề xuất và chứng minh phương pháp sử dụng mô hình kết hợp di truyền mờ nhằm giải quyết hai bài toán AQM khác nhau: Kết hợp MGA với FL ứng dụng cho bài toán AQM dựa trên chiều dài hàng đợi (cải tiến thuật toán RED); kết hợp MGA và FL ứng dụng cho bài toán AQM dựa trên sự kết hợp chiều dài hàng đợi và tốc độ lưu lượng đến (cải tiến thuật toán REM).

 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Kim Huệ;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2017)

 • Luận án giải quyết các vấn đề về thực thi của mật mã khối dựa trên hỗn loạn, dựa vào các đặc trưng của hệ hỗn loạn rời rạc đề xuất các cải thiện về mặt bảo mật cho mật mã khối hạng nhẹ. Mở rộng hàm hỗn loạn rời rạc thành hàm nhiều chiều để giải quyết bài toán về phân bố chu kỳ của hàm Cat rời rạc và ứng dụng tạo ma trận MDS và bộ tạo chuỗi số giả ngẫu nhiên PRNG.

 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Nguyễn Bảo Phương;  Advisor : Đào Ngọc Chiến (2014)

 • Luận án phân tích, thiết kế các cấu trúc EBG cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới. Các cấu trúc EBG này có khả năng hoạt động ở đa băng tần, băng thông rộng. Các dải chắn là hoàn chỉnh, có khả năng ngăn cản sự truyền lan của sóng điện từ theo mọi hướng. Từ đó đề xuất giải pháp thiết kế cấu trúc EBG mới sử dụng các cấu trúc hình học Fractal, giảm nhỏ kích thước cấu&#...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Long;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2017)

 • Luận án trình bày tổng quan về truyền thông sử dụng hỗn loạn, nghiên cứu hệ thống khóa dịch hỗn loạn vi sai - đa sóng mang với chuỗi trải phổ lặp, hệ thống đa sóng mang trực giao sử dụng hỗn loạn từ đó nêu các kết quả đạt được cũng như hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.