Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực thành phố Hồ chí Minh
Authors: Trịnh Nguyễn Viết Tâm
Advisor: Nguyễn Văn Thanh
Keywords: Dự án; Quản lý
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về hoạt động dịch vụ và quản lý dự án đầu tư. Phân tích hiện trạng và đánh giá về hoạt động quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh. các giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16015
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223209.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223209-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 112,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.