Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất đồng bộ tại Công ty cổ phần cơ khí Hồng Nam
Authors: Trịnh Thị Thùy Vân
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Sản xuất; Quản lý
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về quản lý sản xuất; phân tích tình hình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất đồng bộ tại công ty cổ phần cơ khí Hồng Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16042
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223424.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 845,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223424-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 106,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.