Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phân tích kết cấu máy công cụ hiện đại
Authors: Phạm Minh Tâm
Advisor: Tạ Duy Liêm
Keywords: Máy cái; Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu, phân tích kết cấu một số máy công cụ thế hệ cũ và hiện đại. Đồng thời nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu máy công cụ hiện đại và khuynh hướng thiết kế máy mới.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Máy và Dụng cụ công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16053
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253901.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253901-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 107,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.