Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM trong chế tạo khuôn mẫu chính xác
Authors: Đinh Phú Công
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Gia công; Công nghệ; Khuôn; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Cơ sở thiết kế khuôn mẫu. Ứng dụng phần mềm Masteram trong thiết kế và chế tạo khuôn cho sản phẩm vỏ kíp nổ điện. Ứng dụng phần mềm Moldflow Plastic Insight hỗ trợ quá trình thiết kế khuôn mẫu.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16056
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272049-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272049-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 110,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.