Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ uốn profile chế tạo khung, dầm trong khai thác hầm lò
Authors: Mạc Diên Thiện
Advisor: Mạc Văn Nghệ
Keywords: Dầm thép; Chế tạo Uốn; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các phương pháp chống lò trong lĩnh vực khai thác hầm lò. Nghiên cứu công nghệ uốn thanh profile dạng chữ "U" trong chế tạo vì chống lò. Tính toán thiết kế máy uốn lốc thanh tiết diện chữ "U". Mô phỏng quá trình biến dạng của phôi bằng phần mềm Deform - 3D.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16057
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 272070.ND.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.