Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ và tải trọng tới độ chính xác lặp của Robot Staubli 6 bậc tự do
Authors: Trần Văn Diện
Advisor: Nguyễn Ngọc Doanh
Keywords: Robot
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cấu trúc, động học và điều khiển của robot TX40, phương pháp đánh giá độ chính xác lặp, phương pháp đo và chọn hệ thống đo phù hợp, thiết kế hoàn thiện hệ thống đo, card thu thập dữ liệu và phần mềm thu thập dữ liệu chuyên dụng cho nghiên cứu độ chính xác, đo độ chính xác lặp khi robot làm việc ở các điều kiện về tốc độ, tải trọng khác nhau.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16064
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272097-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272097-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 57,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.