Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ chế làm sạch bằng tia nước áp suất cao / Hoàng Minh Thuận
Authors: Hoàng Minh Thuận
Advisor: Nguyễn Trọng Hiếu
Keywords: Cơ chế làm sạch; Tia áp suất nước cao
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu làm sạch công nghiệp, cơ chế làm sạch bằng tia nước áp suất thuần, nghiên cứu thực nghiệm bằng tia nước áp suất cao.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16066
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 272105.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.