Thông tin tài liệu


Title: Nghiên Cứu ảnh hưởng của một số thông số công ghệ đến độ bóng của bề mặt trục cam xe máy trên máy đánh bóng trục cam
Authors: Đặng Thị Phương Liên
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Trục cam; Xe máy; Độ bóng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công đánh bóng; Máy đánh bóng trục cam và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công ; Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ bóng của bề mặt trục cam xe máy trên máy đánh bóng trục cam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Công nghệ cơ khí Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16070
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272146.ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272146-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 116,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.