Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp tổ chức sản xuất trong công nghiệp
Authors: Lại Thanh Tuấn
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Tổ chức sản xuất; Phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí; tổ chức lao động trong các nhà máy cơ khí; phương pháp tổ chức các hoạt động sản xuất trong các nhà máy cơ khí; tổ chức nhân sự và các hoạt động tại ban kỹ thuật cơ điện nhà máy sữa Tiên Sơn, Bắc Ninh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16098
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319180.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319180-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.