Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lập trình tham số trên máy công cụ CNC
Authors: Đặng Công Nguyên
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Máy công cụ; Công nghệ CAD/CAM; Máy công cụ CNC
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CAE/CNC; lập trình gia công trên máy nhiều trục bằng hệ điều khiển iTNC 530; lập trình tham số trong hệ điều hành Heidenhen iTNC 530.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16137
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319230.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319230-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.