Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động điện áp trong lưới phân phối của hệ thống điện
Authors: Nguyễn Ngọc Trung
Advisor: Đặng Quốc Thống
Keywords: Hệ thống điện; Dao động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng và chất lượng điện áp. Dao động điện áp và các biện pháp ổn định điện áp trên lưới điện có phụ tải dao động. Sử dụng EMTP mô phỏng hệ thống điện và đánh giá kết quả về mặt dao động điện áp.
Description: Luận văn(Thạc sỹ khoa học) - Ngành Mạng và Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16149
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223174.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223174-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 100,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.