Thông tin tài liệu


Title: Kiểm tra khả năng thỏa mãn nguyên lý tách cho lớp hệ phi tuyến Lipschitz
Authors: Phạm Văn Thêm
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Hệ thống phi tuyến
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nguyên lý tách cho hệ tuyến tính. Bộ điều khiển phản hồi trạng thái phi tuyến. Thiết kế bộ quan sát Lipschitz cho một lớp hệ phi tuyến và xây dựng bộ quan sát giảm bậc cho hệ EL. Ứng dụng một số hệ Euler-lagrang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16312
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255924.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255924-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 286,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.