Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất nhiệt ẩm của một số mẫu vải tơ tằm ảnh hưởng đến tính tiện nghi của quần áo
Authors: Nguyễn Thị Hồng
Advisor: Nguyễn Thị Thúy Ngọc
Keywords: Vải tơ; Vải lụa tơ tằm; Tính chất nhiệt ẩm
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất nhiệt ẩm của vải, khái quát chung về vải lụa tơ tằm, tính chất nhiệt ẩm của vải; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16318
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319252.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319252-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.