Thông tin tài liệu


Title: Thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng trên mạng internet
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Tuyển dụng; Thông tin tuyển dụng; Thu thập thông tin tuyển dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sử dụng internet để thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng; xây dựng hệ thống thu thập và lưu trữ thông tin tuyển dụng trên internet; mô phỏng thực nghiệm chương trình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16353
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312930.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312930-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.