Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại tôm (tôm sú, tôm chân trắng nuôi, tôm biển, tôm rảo đầm phá) đến chất lượng tôm chua
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Trần Thị Dung
Keywords: Tôm; Tôm chua
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thành phần khối lượng và thành phần hóa học của 4 loại tôm theo các cỡ khác nhau. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại tôm (tôm sú, tôm chân trắng nuôi, tôm biển, tôm rảo đầm phá) đến chất lượng tôm chua Huế
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1637
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254516.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254516-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 272,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.