Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17025 : 2005 cho Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm (Labo kiểm nghiệm - Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Nguyễn Duy Thịnh
Keywords: Thực phẩm; Quản lý chất lượng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ISO 17025 : 2005. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động khối Labo của viện. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 : 2005 cho khối Labo của Viện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1642
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253978.pdf
    Restricted Access
  • Size : 909,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253979-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 23,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.