Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng thang điểm JAR trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Authors: Nguyễn Thùy Trang
Advisor: Từ Việt Phú
Keywords: Sản phẩm; JAR Just about right; Phương pháp đánh giá cảm quan thị hiếu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phương pháp đánh giá cảm quan thị hiếu, giới thiệu đo JAR sử dụng trong nghiên cứu cảm quan thị hiếu người tiêu dùng; nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16448
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319075.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319075-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.