Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán trước sinh và sau sinh bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh
Authors: Nguyễn Thị Phương Mai
Advisor: Đặng Thị Thu
Ngô Diễm Ngọc
Keywords: Sinh học phân tử; Chẩn đoán trước sinh
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp sinh học phân tử trong sàng lọc và phát hiện các đột biến trên gene CYP21A2. Áp dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán sau sinh 10 gia đình bệnh nhi và chẩn đoán trước sinh 2 thai phụ. Bước đầu đưa ra quy trình chẩn đoán sau sinh, chẩn đoán trước sinh cho bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1649
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254469.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.