Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình quản lý và kiểm soát năng lượng trong ngành sản xuất hàng dệt may ở Việt Nam
Authors: Hoàng Văn Trường
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Năng lượng; Quản lý; Kiểm soát; Dệt may
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung về đề tài. Tổng quan công nghiệp dệt may. Quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng trong công nghiệp. Quy trình sản xuất của ngành dệt may. Ứng dụng mô hình quản lý tiết kiệm năng lượng tại công ty Dệt 19/5. Tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Công ty Dệt 19/5. Các kết luận và đề xuất.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16501
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223668.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 971,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.