Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính năng lượng và nhận dạng phân tích các cơ hội tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong hệ thống bơm và máy nén công nghiệp ở Việt Nam
Authors: Hoàng Đức Huỳnh
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Bơm; Năng lượng; Máy nén
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung về đề tài. Đặc tính năng lượng của bơm và máy nén công nghiệp. Mô hình hoá đặc tính vận hành năng lượng và chi phí vòng đời của hệ thống bơm, máy nén công nghiệp. Thu thập số liệu kiểm toán năng lượng tại một vài cơ sở sử dụng bơm, máy nén. Nhận dạng, phân tích khả thi về kỹ thuật kinh tế và môi trường của các cơ hội tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong hệ thống bơm, máy nén tại các cơ sở kiểm toán. Các kết luận và đề xuất
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16502
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223699.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223669-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 65,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.