Thông tin tài liệu


Title: Quy luật truyền nhiệt truyền chất và chế độ sấy đối lưu một số vật liệu dạng trụ
Authors: Vũ Văn Hải
Advisor: Trần Văn Phú
Keywords: Trần Văn Phú
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về quá trình truyền nhiệt truyền chất trong vật liệu sấy. Các phương pháp xác định thời gian sấy. Mô hình thí nghiệm và các kết quả thu được thí nghiệm. So sánh, đánh giá kết quả thí nghiệm với lý thuyết. Tóm tắt và kết luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16503
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223670.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 860,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223670-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 76,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.