Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu suất cháy và giảm thiểu ô nhiễm phát thải khí, rắn trong lò hơi công nghiệp
Authors: Trịnh Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Sỹ Mão
Keywords: Lò đốt khí; Hiệu suất
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày thực trạng lò hơi công nghiệp và định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam. Giới thiệu và phân tích một số mẫu lò hơi công nghiệp. Một số sản phẩm lò hơi công nghiệp Việt Nam và thế giới. So sánh và đề xuất một số mẫu lò hơi điển hình. Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp. Các kết quả triển khai ứng dụng trên thực tế.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16504
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223671.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223671-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 69,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.