Thông tin tài liệu


Title: Quy luật truyền nhiệt truyền dẫn và chế độ sấy tầng sôi một số vật liệu dạng cầu
Authors: Hoàng Anh Tuấn
Advisor: Trần Văn Phú
Keywords: Truyền nhiệt; Quy luật
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về phương pháp sấy vật liệu dạng cầu và các phương pháp xác định thời gian sấy. Phương pháp mới xác định thời gian sấy. Mô hình thí nghiệm thiết bị sấy tầng sôi. Xử lý số liệu và so sánh kết quả. Tóm tắt, kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16505
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223672.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 987,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223672-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 78,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.