Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá quá trình truyền nhiệt và xác định trường nhiệt độ của ống nhiệt mao dẫn mini
Authors: Nguyễn Duy Thảo
Advisor: Hà Mạnh Thư
Keywords: Ống dẫn nhiệt; Đặc tính
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung và ứng dụng ống nhiệt. Lý thuyết tính toán ống nhiệt. Tính toán lý thuyết và xây dựng thiết bị thí nghiệm. Mô hình toán học của ống nhiệt giới thiệu thiết bị thí nghiệm. Số liệu thí nghiệm và phân tích kết quả. Những đóng góp và đề xuất nghiên cứu tiếp theo.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16507
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223673.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.