Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá quá trình truyền nhiệt và truyền chất ứng dụng trong thiết kế mẫu vải dùng trong may mặc
Authors: Ngô Văn Sinh
Advisor: Hà Mạnh Thư
Keywords: Truyền nhiệt; Mô hình hóa
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu may mặc. Các tính chất vật lý của chế phẩm dệt, sự truyền nhiệt và hơi nước qua một lớp vải mỏng trong giới hạn một lớp không khí, cơ chế truyền nhiệt và hơi nước trong điều kiện có gió. Xây dựng mô hình mô phỏng sự truyền nhiệt và hơi nước qua quần áo trong điều kiện không khí chuyển động. Mô hình toán của quá trình truyền nhiệt và hơi nước qua các mẫu vải bao quanh cơ thể người. Kết quả và bàn luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16508
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223575.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.