Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và xây dựng dịch vụ hội nghị truyền hình trên mạng NGN
Authors: Vũ Đình Quân
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Mạng NGN; Ứng dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng thế hệ mới. Công nghệ Softswitch. Chiến lược phát triển mạng NGN ở Việt Nam. Ứng dụng hội nghị trong mạng NGN. Phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng hội nghị trong mạng NGN.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16519
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223693.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.