Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống quản lý đối tượng di động dựa trên công nghệ GPS và GIS
Authors: Lại Mạnh Dũng
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Công nghệ GPS; Ứng dụng; Hệ thống quản lý
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống định vị toàn cầu GPS. Hệ thống thông tin địa lý (GIS). Thiết kế hệ thống. Hệ thống quản lý xe.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16520
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223694.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223694-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 43,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.