Thông tin tài liệu


Title: Giới thiệu SAP và ứng dụng
Authors: Nguyễn Trần Tuyến
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Sap; Ứng dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ xí nghiệp, hình thành và phát triển, định nghĩa, các đặc trưng và hướng phát triển. Gói phần mềm tích hợp xí nghiệp SAP. Ngôn ngữ lập trình ABAP. Ứng dụng của SAP
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16528
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223703.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.