Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá và kiểm chứng ASPECT
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Advisor: Nguyễn Việt Hà
Keywords: ASPECT; Mô hình hóa; Kiểm chứng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lập trình hướng khía cạnh (Aspect-Oriented Programing). Kiểm chứng mô hình (Model Checking). Sử dụng AOP để kiểm chứng bất biến của chương trình Java. Sử dụng kiểm chứng mô hình để kiểm chứng ứng dụng AOP.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16529
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223704.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223704-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 23,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.