Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp thiết kế phần mềm sử dụng ngôn ngữ đặc tả kiến trúc AADL
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phầ mềm; Ngôn ngữ; Thiết kế
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kiến trúc phần mềm. Ngôn ngữ đặc tả kiến trúc. Ngôn ngữ đặc tả kiến trúc ACME. Phương pháp thiết kế phần mềm sử dụng ngôn ngữ đặc tả ACME
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16530
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223705.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223705-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.