Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tuyển chọn các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt, chịu axit, sinh tổng hợp xenlulaza cao để nâng cao hiệu quả xử lý bã thải chế biến dứa thành phân bón hữu cơ
Authors: Đào Thị Minh Hạnh
Advisor: Tăng Thị Chính
Keywords: Dứa; Xử lý rác thải; Phân bón
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tình hình sản xuất và chế biến dứa, sử dụng phế liệu trong chế biến dứa, xenluloza và sự phân giải xenluloza.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16536
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223714.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.