Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến cơ thể người
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Cơ sinh học; Dao động; Cơ thể
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Thực trạng về ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người, xây dựng mô hình dao động của cơ thể người.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16542
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223721.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223721-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 86,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.