Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mạng nơ ron trong phương pháp EVM nhằm nâng cao chất lượng dự đoán mức độ hoàn thành dự án phần mềm
Authors: Lưu Văn Hải
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Dự án phần mềm; Phương pháp EVM; Mạng nơ ron; Kỹ thuật quản lý giá trị thu được - EVM
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật quản lý giá trị thu được - EVM, áp dụng kỹ thuật EVM trong quản trị dự án, mạng nơ ron, mô phỏng monte carlo và ứng dụng trong EVM; ứng dụng mạng nơ ron để nâng cao chất lượng dự án; cài đặt thử nghiệm, đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16583
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319131.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319131-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 289,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.