Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tách chiết catechin từ lá chè Shan camellia sinensis var. Shan
Authors: Somedeth Inthavong
Advisor: Vũ Hồng Sơn
Keywords: Chè; Chè Shan camellia sinensis var
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chè Shan, thành phần hóa học của chè Shan; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16605
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319144.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319144-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.